Hvad skal du efter folkeskolen?

KOM PÅ CAMP PÅ FRIE FAGSKOLER

Faglighed i praksis

Frie Fagskoler

Kom på en fri fagskole og oplev et fagligt udviklende og afklarende år hjemmefra, hvor du har mulighed for at dyrke din interesse - eller måske talent inden for et kreativt og erhvervsfagligt fag. Vi tilbyder et bredt udvalg af praktiske og kreative linjer både som 10. klasse og som målrettede erhvervslinjer. Undervisningen er projektorienteret og altid med fingeren på pulsen gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet. På de frie fagskoler viser vi dig et væld af karrieremuligheder inden for din faglige interesse, uanset om du vil i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse/EUX. Frie Fagskoler giver dig færdigheder, fællesskab og venner for livet.

Børnerestaurant på fødevaremarked

Madlinjens elever

Eleverne fra Madlinjen på Sydfyns Fri Fagskole giver børn mellem 6-11 år en oplevelse for livet, når de underviser dem i at lave en 3-retters menu til deres familier. Alt foregår som på en ”rigtig” restaurant med styr på indkøb, budgetter, hygiejne og arbejdsmetodikker.


Portfolio og optagelsesprøver

Designelevers forberedelse

Eleverne på Designlinjen arbejder målrettet med at realisere designdrømmene på Textilskolen. De øver sig i en kreativ og skabende designproces og løser designopgaver. Af de elever fra Textilskolen, der i 2015 tog optagelsesprøven til Designskolen i Kolding, bestod hele 94%.

Varmt vand til udendørsbruseren

Teknikelever - alternativ energi

Eleverne på Tekniklinjen på TronsøSkolen bygger et solfangeranlæg af tomme sodavandsdåser i et projekt om alternativ energi. Her lærer de om fysikkens love og udvikler deres matematiske og håndværksmæssige færdigheder inden for planlægning, svejsning og lodning.


Ring for mere information

RING I DAG

33 11 12 91

Kig forbi

Sidste søndag i september holder alle frie fagskoler i hele landet åbent hus.

Du kan også prøve Frie Fagskolers camps og få en smagsprøve på livet som spiludvikler, designer, stjernekok, håndværker eller et andet erhverv!

Kontakt skolerne for at høre mere

- vi glæder os til at se dig

Hvordan er en fri fagskole anderledes end andre kostskoler?


Frie Fagskoler er i familie med højskoler og efterskoler, men 
adskiller sig ved at have et lovkrav om praktiske og kreative fag 

i mindst 1/3 af undervisningen.

Hvad menes der med praktisk og virkelighedsnær undervisning?


Fagene skal opleves i praksis. De boglige fag foregår ikke bare
ved tavlen i klasseværelset - de hænger tæt sammen med de 
praktiske og kreative fag og med studieture. Du vil sammen med de andre elever arbejde med virkelighedsnære projekter 

– ofte i samarbejde med virksomheder. Det kan være en podcast, en event eller spændende virksomhedscases.

Hvad kan man efter et år på en fri fagskole?


Du får et godt fundament og fagligt afsæt til at starte på gymnasiet eller muligheden for at springe et halvt år over på en erhvervsuddannelse.


Hvad koster det at gå på en fri fagskole?


Det koster ca. 1.200 kr. om ugen at gå på en fri fagskole. Priserne varierer fra skole til skole.

Rune Hansen, tidligere elev

Advarsel til alle!

”Du risikerer at få en social udadvendt personlighed og en uddannelse, som kan føre dig langt i alle retninger. Og super gode venner, som ikke er til at komme af med igen. Så pas på! Jeg gik der selv og har aldrig været den samme siden…”

100 års stolte undervisningstraditioner

Om Frie Fagskoler

Frie Fagskoler er i familie med højskoler og efterskoler. Med rødder i de tidligere husholdnings- og håndarbejdsskoler bygger Frie Fagskoler på mere end 100 års stolte undervisningstraditioner om at forene håndens og åndens arbejde. 


Uanset om eleverne skal i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, har vi erfaring med, at læring bedst sker, når de boglige fag bringes i spil i linjefaget, fx inden for mad, design, byggeri, teknik eller sundhed og omsorg. 

Den virkelighedsnære tilgang motiverer og styrker elevernes faglige identitet og åbner deres øjne for et væld af karrieremuligheder. Vi henter masser af inspiration udefra og samarbejder med et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, så virkeligheden på 
ungdomsuddannelser, i virksomheder og i foreninger drages ind i undervisningen.

Med kostskolefællesskabet som omdrejningspunkt værner vi samtidig om den almene dannelse, som ruster vores elever til at begå sig godt både i uddannelseslivet, i arbejdslivet og som demokratiske borgere. 

Frie Fagskoler fik Folketingets fulde opbakning med en ny lov i 2015. Vi er frie skoler, som er etableret på et solidt folkeligt grundlag, og med den nye lov oplever vi i øjeblikket stor interesse for at starte nye skoler. 

Høj faglighed i et praksisnært læringsmiljø og et fællesskab med andre unge er Frie Fagskolers opskrift på et år fyldt med læring, oplevelser og personlig udvikling. Et solidt springbræt til videre uddannelse.